Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní
Projekt Otevřená škola:Kalendář akcí projektu Otevřená škola:
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
ŘÍJEN 2023

27.02.2017
Zpráva o udržitelnosti č. V.

Sledované období Začátek 1.1.2016 Konec 31.12.2016 Datum vypracování zprávy 27. 2. 2017 Zpráva o udržitelnosti č. 5 ke stažení zde Celý článek


11.05.2016
Zpráva o udržitelnosti IV.

Pořadové číslo zprávy 04/2016 Sledované období Začátek 1.1.2015 Konec 31.12.2015 Datum vypracování zprávy 29. 2. 2016 Popis udržitelnosti: … Celý článekPopis typového on line kurzu

I. Úvodní seminář (cca 3 hodiny)
Úkolem bude detailně seznámit účastníky kurzu s prací v rámci el. vzdělávacího systému - LMS systému Moodle (struktura, ovládání, postupy apod.). Účastníci si prakticky odzkouší prezentované postupy. Seznámení a praktický nácvik proběhne v multimediální učebně za pomoci IT techniky a s odbornou asistencí tutora. Tutor předvede jak celý systém ovládat a užívat. Představí se znovu možnosti a výhody elektronické formy vzdělávání, což přispěje ke zvýšení motivace účastníků ke studiu. Budou představeny možnosti koordinace práce s výukovým CD, pracovním sešitem a informačním webovým portálem projektu. Účastníci převezmou přístupová jména a hesla do systému, multimediální výuková CD a průvodní manuál, bude sdělen časový plán kurzu, plán prezenčních konzultačních workshopů, plán výuky, detaily o závěrečných zkouškách a certifikaci kurzu apod.

II. Distanční samostudium (cca 1 měsíc)
V rámci vlastního distančního vzdělávání budou účastníci kurzu studovat formou samostudia připravené moduly v LMS Moodle a s dopomocí studijních opor (pracovní sešit, multimediální CD). Budou nuceni rozvrhnout si čas, který věnují studiu a plnění úkolů naplánovaných v rámci samostudia. Studující budou dle časového plánu kurzu předem informováni o termínech, ve kterých mají jednotlivé úkoly a zadání splnit. Tutor modulu bude celý on line kurz cíleně řídit, vést pravidelné diskuse s účastníky kurzu ve virtuální učebně, odpovídat na konkrétní dotazy, dle časového plánu kontrolovat postup jednotlivých účastníků kurzu v plnění úkolů, testů a cvičení a kvalitu zpracování. Tutor modulu bude k dispozici studujícím po celou dobu samostudia, bude asistovat a dopomáhat účastníkům při samostudiu.


III. Prezenční konzultační workshop (cca 3 hodiny)
Po zvládnutí základních témat obsažených v plánu samostudia v jednotlivých modulech a kontrole plánovaných úkolů tutorem se budou účastníci pravidelně setkávat na prezenčních workshopech, které budou časově rozvrženy s návazností na samostudium.
Na workshopech budou konzultovány otázky, problémy a úkoly vyskytnuvší se během samostudia, účastníci budou ověřovat své nabyté znalosti a budou je především doplňovat o praktické dovednosti, které si lze kvalitně osvojit pouze z ukázek, vzorů, problémových příkladů a přímým kontaktem s tutorem.
Během workshopů budou účastníci zpracovávat praktické úkoly a modelové situace

IV. Závěrečný seminář (cca 3 hodiny)
Závěrečné ověření znalostí v kurzu nabytých bude ověřeno formou závěrečné série zkoušek z jednotlivých modulů kurzu. Bude se jednat o praktické prezentace (uskutečněné již v rámci samostudia) i ústní zkoušky, které budou mít úkol prokázat efektivitu vzdělávacího procesu a kvalitu uchovaných znalostí a vědomostí.
Po ukončení závěrečných zkoušek proběhne závěrečné setkání účastníků kurzu se zástupci žadatele a partnerů projektu. Účastníkům pilotních kurzů budou předány certifikáty popř. osvědčení s vyznačením osobních údajů, absolvovaných modulů a hodnocení.

 


Starší článkyRealizátor projektu
ASISTA s.r.o.
www.asista.cz

© 2009, ASISTA s.r.o.  |  Mapa stránek  |  Kontakty