Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní
Projekt Otevřená škola:Kalendář akcí projektu Otevřená škola:
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
ČERVENEC 2024

27.02.2017
Zpráva o udržitelnosti č. V.

Sledované období Začátek 1.1.2016 Konec 31.12.2016 Datum vypracování zprávy 27. 2. 2017 Zpráva o udržitelnosti č. 5 ke stažení zde Celý článek


11.05.2016
Zpráva o udržitelnosti IV.

Pořadové číslo zprávy 04/2016 Sledované období Začátek 1.1.2015 Konec 31.12.2015 Datum vypracování zprávy 29. 2. 2016 Popis udržitelnosti: … Celý článekVzdělávací on line kurzy pro učitele - cíle, popis, anotace

Obsahy vzdělávacích aktivit pro učitele budou zaměřeny na:

  • postupy při motivaci žáka k využívání nových metod ve výuce i mimo ni, zaměřených na ICT a prvky eLearningu
  • metodiku elektronického vzdělávání a praktické využití elektronických subjektů v rámci jednotlivých aprobací a na mezipředmětové vztahy
  • pravidla vedení on line modulů a využití jejich možností pro samostudium žáka
  • odborné zvládnutí obecné administrace LMS systémů (např. Moodle, Unifor, Eden)
  • odborné zvládnutí přípravy a správy školního vzdělávacího a informačního portálu

a) kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využití ICT ve výuce i mimo ni a na metodiku on line vzdělávání:


Metodika on line vzdělávání, premotivace učitele

Jak motivovat žáka - příklady, nástroje

Cíl: zvýšit povědomí o vhodném nasazení a využití elektronických forem vzdělávání pro různé obory (aprobace), motivovat učitele k zavádění nových moderních didaktických forem výuky, naučit učitele jak správně zpracovat on line kurz, jak správně využít elektronické subjekty ve výuce.
Zvýšit odborné znalosti v oblasti motivace žáka pro užití nástrojů elektronického vzdělávání, prezentovat konkrétní příklady motivačních nástrojů a prvků. Využít dobrých zkušeností z praxe, včetně zahraniční.

b) kurzy se zaměřením na využití el. subjektů ve výuce i mimo ni, samostatná příprava žáka, vedení on line kurzu


Jak pracovat s el. objekty ve výuce i mimo ni – mezipředmětové vazby

Využití eLearningu při samostatné přípravě žáka – autotesty, on line úkoly

Pravidla vedení on line kurzu – LMS systém, desatero tutora, úskalí el. komunikace, předcházení problémům v komunikaci

Cíl: naučit učitele jak správně využít elektronické subjekty ve výuce i mimo ni, prezentovat zkušenosti s využitím elektronických forem vzdělávání při mimoškolních aktivitách žáků, prezentovat příklady návazností a propojení vzdělávacích modulů mezi jednotlivými aprobacemi. Prezentovat možnosti eLearningu při samostatné přípravě žáka, naučit učitele propojit prezenční výuku s elektronickými formami domácí přípravy, prezentovat autotesty, on line úkoly a cvičení, virtuální učebnu s diskusí a anketami. Naučit učitele pravidlům vedení on line kurzu, administraci LMS systému, připravit učitele na problémy s vedením elektronické komunikace.


c) kurzy zaměřené na přípravu a využití školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)


Školní vzdělávací a informační systém – možnosti využití, vhodnost nasazení

Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru

Cíl: Prezentovat výhody jednotného systému jako podpory on line vzdělávání ve škole, pro podporu zavádění a využívání ICT ve výuce, pro zvyšování IT gramotnosti a klíčových kompetencí žáků i učitelů. Prezentovat možnosti využití a vhodnost nasazení systému na jednotlivé typy škol. Naučit učitele obsluhovat administrační software sloužící ke správě portálu, technicky zpracovávat jednotlivé sekce a dokumenty.

Forma  : tutorované eLearningové on line kurzy (délka cca 1 měsíc) se studijními oporami (CD rom, prac. sešit), 1 kurz á 3 prezenční setkání (úvodní setkání, konzultační workshop a závěrečný seminář)

Součástí každého kurzu bude závěrečné ověření znalostí.

Každý úspěšný absolvent vzdělávací aktivity/akce obdrží certifikát o účasti v projektu a o absolvování konkrétního kurzu. 


Starší článkyRealizátor projektu
ASISTA s.r.o.
www.asista.cz

© 2009, ASISTA s.r.o.  |  Mapa stránek  |  Kontakty