Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní
Projekt Otevřená škola:Kalendář akcí projektu Otevřená škola:
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
SRPEN 2024

27.02.2017
Zpráva o udržitelnosti č. V.

Sledované období Začátek 1.1.2016 Konec 31.12.2016 Datum vypracování zprávy 27. 2. 2017 Zpráva o udržitelnosti č. 5 ke stažení zde Celý článek


11.05.2016
Zpráva o udržitelnosti IV.

Pořadové číslo zprávy 04/2016 Sledované období Začátek 1.1.2015 Konec 31.12.2015 Datum vypracování zprávy 29. 2. 2016 Popis udržitelnosti: … Celý článekZákladní informace

Projekt řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém kraji (ÚK) prostřednictvím systémového a efektivního doplnění nabídky moderních, atraktivních a dostupných forem vzdělávání pro cílové skupiny v ÚK. Návaznost aktivit je logicky členěna od zmapování zkušeností a potřeb přes informační kampaň, zřízení a provoz E-center samostatného studia, přípravu obsahu a realizaci vzdělávacích aktivit pro učitele a žáky, společné ověření v projektu nabytých znalostí až po implementaci školních vzdělávacích portálů, výrobu metodické příručky a zhodnocení přínosu projektu.

Vzdělávací aktivity jsou v projektu řešeny atraktivní a dostupnou formou eLearningových on- line kurzů v kombinaci s prezenční výukou a jsou zaměřeny na motivaci cílových skupin k zavádění a využívání ICT ve výuce i mimo ni, k rozvíjení individuálních schopností žáka, na kooperaci a komunikaci ve vztahu učitel - žák a na získání dovedností s vytvářením, implementací a správou školních vzdělávacích portálů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje.
Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit projektu vytvořit podmínky pro kontinuální zvyšování kvality počátečního vzdělávání cílových skupin se zaměřením na podporu individuálního potenciálu žáků, na oblasti rozvoje tvořivosti, řešení problémů, vyhledávání a zpracování informací, využití nových technologií ve vzdělávání a na rozvoj fungující kooperace ve vztahu učitel-žák.

Souborem aktivit projektu reagovat na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání a doplnit tak velmi efektivně znalosti a praktické dovednosti cílových skupin v regionu, s vazbou na dlouhodobý záměr ÚK.

Dílčí cíl

Realizovat cíle projektu za podpory 4 informačních seminářů, 28 eLearningových kurzů, 42 prezenčních setkání, sérií společných ověřovacích aktivit učitel-žák, provozem E-center samostatného studia, implementací školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů), zpracováním ucelené metodické příručky a dalšími podpůrnými akcemi projektu.

Aktivity projektu:

  • Zmapování aktuální situace ve školách, informační kampaň, motivace cílových skupin
  • Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele
  • Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele
  • Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky
  • Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky
  • Společné ověření v projektu nabytých znalostí učitele a žáka
  • Vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)
  • Zřízení a provoz E-center samostatného studia
  • Zpracování ucelené metodiky


Realizátor projektu
ASISTA s.r.o.
www.asista.cz

© 2009, ASISTA s.r.o.  |  Mapa stránek  |  Kontakty