Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní
Projekt Otevřená škola:Kalendář akcí projektu Otevřená škola:
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ČERVEN 2024

27.02.2017
Zpráva o udržitelnosti č. V.

Sledované období Začátek 1.1.2016 Konec 31.12.2016 Datum vypracování zprávy 27. 2. 2017 Zpráva o udržitelnosti č. 5 ke stažení zde Celý článek


11.05.2016
Zpráva o udržitelnosti IV.

Pořadové číslo zprávy 04/2016 Sledované období Začátek 1.1.2015 Konec 31.12.2015 Datum vypracování zprávy 29. 2. 2016 Popis udržitelnosti: … Celý článekDotazník pro učitele

Vážená paní učitelko, pane učiteli, dotazník chceme využít i k další spolupráci s Vámi a školou, proto není anonymní a v jeho úvodu Vás chceme požádat o sdělení následujících informací:

 

Vaše jméno
Adresa školy, kde pracujete
Jaké předměty vyučujete

Označte odpovídající možnosti na následující dotazy:

1. Učitelskou profesi vykonáváte
 
 
 
   
2. Máte v rámci svého vlastního vzdělávání už nějaké zkušenosti s
výukovým programem na CD
výukovým programem na Internetu
e-learningovým on-line kurzem pod vedením lektora (tutora)
   
3. Jak často při výuce využíváte tyto pomůcky
interaktivní tabule
dataprojektor
zpětný projektor
TV,DVD,video
internet
výukový program na CD
zvukové záznamy
zčásti tutorovaný on-line kurz
autotesty, on-line testování
   
4. Jsou na Vaší škole (materiální) podmínky k využívání IT při výuce i v dalších předmětech?
 
   
5. Má Vaše škola funkční internetovou stránku (školní portál)?
 
   
6. Pokud ano, jaké možnosti webová stránka školy (portál) nabízí?
studijní materiály ke stažení (skripta, texty apod.)
možnosti autotestování žáků
možnosti testování žáků ve výuce (on line písemka)
diskuse, ankety, chat, blogy
elektronická žákovská-kontrola prospěchu, docházky (učitel-rodič)
profily jednotlivých tříd
obecné informace o škole, akcích, událostech, projektech
rozvrhy hodin, harmonogramy
elektronické omluvenky (rodič-učitel)
profily pedagogů
   
7. Do jaké míry podle Vás omezuje využitelnost IT ve výuce?
cenová dostupnost jednotlivých prvků
metodická příprava vyučujícího
vyučovaný předmět
zájem žáků o tuto formu výuky
   
8. Uveďte, pro jaký z Vámi vyučovaných předmětů by se podle Vašeho názoru mohlo využívat formy e-learningu
   
9. Souhlasíte s názorem, že využití IT technologií pro mimoškolní připravu žáka zvýší jeho motivaci k výuce?
 
   
10. Mohou na Vaší škole žáci využívat školní IT techniku pro svou mimoškolní přípravu (během přestávek, po výuce)?
 
   
11. Absolvoval/a jste v průběhu posledních 3 let další vzdělávání se zaměřením na využívání IT ve výuce?
 
   
12. Pokud byste si mohl vybrat, jak se budete dále profesně vzdělávat volil byste raději
prezenční formu vzdělávání (přednášky, semináře)
on-line kurzy pod vedením lektora (tutora)
multimediální výuková CD pro samostudium
konzultace
kombinace prezenční a interaktivní on line výuky
   
13. V případě prezenčních setkání je pro Vás nejvhodnější dobou
o víkendech
pátek odpoledne
všední den odpoledne
všední den dopoledne
   
14. Vyberte z následující nabídky vzdělávacích modulů ty, o které byste měli případně zájem
kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využívání ICT ve výuce i mimo ni a na metodiku on line vzdělávání:
kurz: Metodika on line vzdělávání
kurz: Jak motivovat žáka - příklady, metody, postupy
   
kurzy se zaměřením na využití el. Subjektů ve výuce i mimo ni samostatná příprava žáka s využitím ICT, vedení on line kurzu:
kurz: Jak pracovat s el. subjekty - mezipředmětové vazby
kurz: Využití eLearningu při samostatné přípravě žáka-autotesty, on line úkoly
kurz: Pravidela vedení on line kurzu - LMS systém, desatero tutora
   
kurzy zaměřené na přípravu a využití školních vzdělávacích systémů (portálů):
kurz: Školní vzdělávací portál - možnosti využití, nástroje, vhodnost nasazení
kurz: Technické zpracování, implementace s správa portálu - obsluha administračního softwaru
   
doplňte vlastní návrhy a potřeby
   
15. Pokud by prezenční setkání probíhalo v okresním městě, máte možnost se k němu
dopravit veřejnou dopravou
vlastním automobilem (s možností proplacení nákladů)
   
16. Jak dlouho by Vám trvala jedna cesta
doprava mi bude trvat
   
17. Disponujete doma PC s připojením na internet?
 
   
18. Souhlasíte s názorem, že zavádění IT do běžné výuky je potřebné?
 
   
19. Jste ochotni věnovat více času při přípravě na výuku s vědomím toho, že se výuka zatraktivní a zefektivní?
 
   
20. Jste ochotni spolupracovat se žáky na přípravě dílčích aktivit vyučovací hodiny, či jejich domácí přípravy? (např. diskuse nad jejich zapojením do vytvoření testů z probrané látky)
 
   
21. Uvítali byste ucelenou metodickou příručku pro správu a administraci školních portálů, včetně dobrých příkladů, nápadů a již zpracovaných návrhů postupu?
 
   
 

 Realizátor projektu
ASISTA s.r.o.
www.asista.cz

© 2009, ASISTA s.r.o.  |  Mapa stránek  |  Kontakty